Vår samfällighet

Historik
Romansens Samfällighetsförening består av 166 fastigheter. I föreningen ingår även fastigheter som ägs och hyrs ut av Huge Bostäder AB. Området färdigställdes kring årsskiftet 1981–1982 av Huge Bostäder AB som var säljare. K-Bygg var huvudentreprenör vad gällde husen och Skandewalls samt Rörsystem AB vad gällde markarbetena. Byggnationen skedde i två etapper, Harmoni- respektive Romansvägen och samfälligheten bildades i februari 1983.

Värme/vatten
Värmeenergi och vatten levereras till en för föreningen gemensam fjärrvärmecentral, varifrån radiatorvärme, varm- och kallvatten distribueras till våra hus. Värme och vatten ingår i samfällighetsavgiften.

Parkering
Varje fastighet disponerar en garageplats i föreningens garagelängor. På föreningens område finns även ett 30-tal parkeringsplatser som det går att köpa ett kort till för en mindre summa och som delas med de övriga i föreningen som har betalat för platserna. Betalning sker för max ett år i taget. I övrigt är det gratis dygnsparkering på gatorna runt föreningen förutom vintertid då parkeringsförbud råder vissa platser/tider för plogning.

Samfällighetslokal
Lokalen som också är samfällighetens skyddsrum är fullt utrustad med bord, stolar, kyl, frys, spis, diskmaskin, mikro mm. och tillbehör för ca 30 personer. I lokalen finns även tillgång till bastu.

TV/Bredband
Samfälligheten har avtal med Comhem och alla hus har uppkoppling med både bredband och kabel-TV. I samfällighetsavgiften ingår deras basutbud.

Ekonomi
Föreningen omsätter drygt 3 miljoner kr/år och räkenskapsåret omfattar januari – december. Varje fastighetsägare ska månadsvis betala en avgift till föreningen där avgiftens storlek baseras på boendeyta och bestäms på årsmötet. Aktuell avgift hittar du under respektive årsstämma HÄR under debiteringslängd. Avgiften skall täcka föreningens kostnader för värme, vatten, samfälld elförbrukning, underhåll och nyanskaffning, väghållning, fondering, arvoden samt övrigt.

Lekplatser
Samfälligheten är indelad i 10 mindre områden (se föreningskartan). Av dessa har 9 en egen lekplats med olika lekutrustningar såsom gungor, sandlådor, lekhus, rutschkanor mm.

Övrigt
Samfälligheten har flera förråd med verktyg för utlåning till de boende.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.