Trafik- och parkeringsuppförande

Inom Romansens samfällighetsförening gäller följande trafik- och parkeringsregler:

  • Motorfordon får framföras från allmän väg för direkt färd till och från markerad parkeringsplats samt för transport av personer eller tyngre gods till hus
  • Det är inte tillåtet att vare sig köra eller parkera på gräsmattorna inom området. Framförande av motorfordon måste ske på sådant sätt att fara för barn, fotgängare eller cyklister inte uppkommer. Kommunens föreskrift om begränsad tomgångskörning till max 1 minut skall efterlevas.
  • Inom föreningens område råder parkeringsförbud. Vid parkeringsförbud är det tillåtet att stanna för av- eller påstigning eller för av- eller pålastning av gods. Lastning/lossning skall ske kontinuerligt vid fordonet. Så fort lastning/lossning avbryts är fordonet definitionsmässigt parkerat.

Bevakning och parkeringsövervakning

Romansens samfällighetsförening har avtal med bevakningsföretag som sköter områdes- och parkeringsövervakning. Parkeringsövervakning sker oregelbundet under hela dygnet. Om fordon felaktigt parkerats inom vår samfällighet går det bra att kontakta bevakningsföretaget så att de kan komma ut och ge fordonet i fråga en kontrollavgift. Gör detta själv - namn på anlitat bevakningsföretag finns anslaget på skyltar vid våra parkeringsplatser.

Fordonstrafik

Fordonstrafik inom Romansens samfällighetsförening är ej tillåten utom för varutransporter, personbefordran och servicefordon. Den främsta anledningen till detta är att minska risken för barnolycksfall, men även för att minska buller och luftföroreningar. Missbruka inte möjligheten för i- och urlastning.

Mopedåkning

Mopedåkning är ej tillåtet av samma skäl som gäller fordonstrafik.

Styrelsens ansvar

Styrelsen kan inte kontinuerligt övervaka trafik- och parkeringssituationen i våra områden. Alla medlemmar uppmanas att hjälpas åt att skapa en god trafikmiljö inom vår samfällighet. Säg till de som kör vårdslöst direkt! Det är endast genom dialog som vi kan skapa samförstånd. Att skriva klagomål till styrelsen hjälper sällan om det inte finns en konkret sakfråga att ta tag i. Vid felparkering kan bolag som sköter parkeringsövervakningen kontaktas, se ovan.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.