Trafik och Parkering

Garagen

Varje fastighet disponerar en garageplats i föreningens garagelängor. Garaget och hänglåset är samfällighetens egendom. Får du problem med garaget och/eller låsen så kontaktar du ansvarig styrelsemedlem som du hittar HÄR

Regler

 • Det är inte tillåtet att låna/hyra ut garageplatsen ”i andra hand” utan styrelsens godkännande. Detta görs genom att anmäla intresse till ansvarig styrelsemedlem och svar fås efter nästkommande styrelsemöte.
 • På grund av risk för inbrott ska alltid både handtaget och hänglåset låsas när du tagit ut eller ställt in ditt fordon. OBS - är inte handtagslåset låst gäller inte samfällighetens försäkring.
 • Till varje garage utlämnas 2 nycklar.
 • Inga installationer får göras i garagen utan styrelsens godkännande.
 • De eluttag som finns i garagen är inte till för motor-/kupévärmare utan endast för tillfälligt bruk av t.ex. sladdlampa eller dammsugare. Eluttagen är försedda med en timerfunktion som slår ifrån efter 30 minuter.
 • Laddning av el-bil/hybrid är ej tillåtet via eluttaget i garagen.
 • Bränsledriven motor- och kupévärmare får inte användas i garagen.

Speciell info avseende hänglåset

 • Max 2 nycklar/garage får finnas.
 • Förloras en nyckel ska detta meddelas styrelsen och nya nycklar fås mot en avgift på 250kr.
 • Nyckeln kan bara kopieras genom föreningens försorg.
 • Hänglåset är samfälld egendom som ska lämnas kvar vid avflyttning.

Detta får förvaras i garaget

 • Motorfordon.
 • Cykel
 • Reservbränsle i dunk godkänd för ändamålet, max 20 liter.
 • En omgång vinter/sommardäck.
 • Mindre mängder icke brandfarlig bilvårdsutrustning.

Måtten på garagen

 • Bredden på garageporten [2.0 m]
 • Höjden på garageporten [1.9 m]
 • Djupet på garaget [5.5 m]

Föreningens parkeringsplatser

Förutom garagen finns ett 30-tal parkeringsplatser som är föreningens och som ligger bredvid parkeringslängorna. Parkering på dessa platser är endast tillåten om man har föreningens särskilda parkeringstillstånd. Det är inte tillåtet att långtidsparkera, tillstånden gäller för parkering 24 timmar i taget på vardagarna men det är ingen tidsbegränsning under helgerna. Alla föreningens parkeringar kontrolleras av AIMO. Vid problem med felparkerade fordon på parkeringsplatser eller på gångvägar går det bra att ringa AIMO som då kommer ut och ställer ut en kontrollavgift. Telefonnummer finns på skyltar vi våra P-platser.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.