Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånden

P-tillstånd för föreningens parkeringsplatser erhålls genom att sätta in pengar på föreningens bankgiro 5115-7402. Märk betalningen med Boendeparkering samt ange namn och adress. När pengarna inkommit på föreningens konto lämnas parkeringstillståndet ut inom en vecka.

Parkeringstillstånden löper årsvis fr.o.m. 1 juni och löses enligt nedanstående tabell:
12 månader - 1 juni - 31 maj (1200 kr)
11 månader - 1 juli - 31 maj (1100 kr)
10 månader - 1 augusti - 31 maj (1000 kr)
och så vidare med 100 kr avdrag/månad.

Observera att det endast går att köpa ett parkeringstillstånd per fastighet.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.