Parkerings- och Trafikuppförande

Romansens samfällighetsförening har beslutat om följande trafik- och parkeringsregler.

  • Motorfordon får framföras från allmän väg för direkt färd till och från markerad parkeringsplats samt för transport av personer eller tyngre gods till hus

  • Det är inte tillåtet att vare sig köra eller parkera på gräsmattorna inom området. Framförande av motorfordon måste ske på sådant sätt att fara för barn, fotgängare eller cyklister inte uppkommer. Kommunens föreskrift om begränsad tomgångskörning till max 1 minut skall efterlevas.

  • Inom föreningens område råder parkeringsförbud. Vid parkeringsförbud är det tillåtet att stanna för av- eller påstigning eller för av- eller pålastning av gods. Lastning/lossning skall ske kontinuerligt vid fordonet. Så fort lastning/lossning avbryts är fordonet definitionsmässigt parkerat.

Bevakning och parkeringsövervakning

Romansens samfällighetsförening har avtal med bevakningsföretag som sköter områdes-och parkeringsövervakning. Områdesbevakning sker alla dagar i veckan, parkeringsövervakning sker oregelbundet under dygnet.

Fordonstrafik

Fordonstrafik inom Romansens samfällighetsförening är ej tillåten utom för varutransporter, personbefordran och servicefordon. Den främsta anledningen till detta är att minska risken för barnolycksfall, men även för att minska buller och luftföroreningar.

Mopedåkning

Mopedåkning är ej tillåtet av samma skäl som gäller fordonstrafik.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.