Trafiksäkerhet i våra områden

Publicerad torsdag 25 jun, 19:57

Det inkommer till styrelsen med jämna mellanrum klagomål på trafiksituationen i vår samfällighet.

Några åtgärder för att hålla ned hastigheten i våra områden beslutades på årssämman och dessa kommer genomföras under sommaren.

Men, trafiksituationen är vår gemensamma angelägenhet - vi är alla ansvariga för att ta eget ansvar, anpassa oss och se till att det fungerar.

Alla boende uppmanas att bidraga till en säker trafikmiljö tillsammans:

  • Kör varsamt och lugnt i våra område.
  • Säg till de som kör fort eller vårdslöst direkt!
    Alla har inte samma uppfattning om vad som är olämplig körning och endast genom dialog kan vi få samsyn inom områdena.
  • Missbruka inte möjligheten att köra fram bilen till din fastighet - gör detta endast då det är nödvändigt.
  • Parkera endast på avsedda parkeringsplatser.
    Det är endast tillåtet att stanna för i- och urlastning utanför din fastighet. Parkering är förbjudet
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.