Studsmattor, pool och liknande är ej tillåtet på samfälld mark

Publicerad onsdag 6 maj, 21:52

NYHETERStudsmattor, pool eller liknande får ej ställas på samfälld mark.

Det är inte tillåtet att ställa studsmattor, pool eller liknande utrustning/anläggning på samfälld mark. Samfälligheten har ytterst det juridiska ansvaret för lekutrustning som står på samfälld mark. Samfälligheten kan inte ta ansvar för sådan utrustning/installation och därför kan samfälligheten inte tillåta detta.

Kartor som visar gränser mellan privat tomt, samfälld mark och kommunens mark finns hos Huddinge kommun: https://karta.huddinge.se/.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.