Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – september 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – februari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – november 2018
Nyheter – juli 2018
Nyheter – maj 2018
Nyheter – januari 2018
Nyheter – oktober 2017
Nyheter – september 2017
Nyheter – januari 2017
Nyheter – december 2016
Nyheter – augusti 2016

Regler och riktlinjer för användning av samfällighetens garage

Publicerad måndag 26 apr 2021, 22:13

Angående förvaring i garagen

Flera av våra garageplatser är för närvarande belamrade med alltför mycket material och saker som inte hör hemma i våra garage.

Samfällighetens garageplatser får användas för uppställning av fordon och förvaring av en mindre mängd relaterad utrustning. Det är inte tillåtet att använda garagen till någon annan verksamhet eller som förråd. Riktlinjer för användning av garage finns på www.romansen.se, se meny ”Trafik och parkering”.

Eluttagen i garagen är till för dammsugare, sladdlampa och liknande. Det är inte tillåtet att använda eluttagen i garagen för laddning av el- eller hybridfordon.

Lås alltid garagen med både handtagslås och hänglås!
Vi har nyligen haft inbrottsförsök.

Garagen är samfälld anläggning och tillhör inte respektive fastighet. Följs inte regler och riktlinjer kan samfälligheten i förlängningen avhysa nyttjare som inte följer regler och riktlinjer.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.