Kalla element?

Publicerad måndag 12 okt, 20:06

Hej.

Hösten har kommit och med den lite svalare och fuktigare väderlek. I och med det kommer det frågor till styrelsen om när vi startar värmesystemet eftersom det är så kallt i husen. Värmesystemet slås på automatiskt vid utomhustemperaturer under cirka 13 grader och då levereras en temperatur på cirka 25-27 grader C. Med sjunkande utomhustemperatur så ökar temperaturen i värmesystemet.

Under sommaren förekommer det olika underhållsjobb i värmesystemet, både i det samfällda systemet men även via olika ombyggnader i husen. I och med dessa arbeten så kommer det in luft i systemet och på hösten när systemet startas vandrar dessa luftbubblor runt i systemet och fastnar i radiatorerna och hindrar flödet i systemet. Då behöver radiatorerna avluftas.

En annan orsak till kalla radiatorer är att termostatventilen kärvar, då behöver den antingen motioneras eller bytas ut.

På vår hemsida, romansen.se under fliken dokument/Värme, Vatten och Avlopp, har jag lagt upp ett infoblad om värmesystemet i våra hus, läs gärna det.

m.v.h.

Robert Mattsson, Ansvarig Undercentralen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.