Installation av fibernätverk

Publicerad tisdag 17 mar, 23:26

Företaget som ämnar installera fibernätverk i vår samfällighet meddelar att de planerar att påbörja sitt arbete i vår samfällighet inom kort. Företaget har nyligen bytt namn från Stadsnätsbolaget till Openinfra.

Styrelsen får en del frågor kring detta och vill därför återigen påminna om att byggnation av fibernätverk inte är ett initiativ taget av samfälligheten eller styrelsen. Samfälligheten har förvisso tecknat nyttjanderättsavtal som ger bolaget möjligheter att förlägga kabel på samfälld mark, men varje enskild fastighetsägare bestämmer själv över sin egen fastighet och tomt. Det är upp till varje fastighetsägare att själv avgöra dels om de vill teckna avtal om anslutning till fibernätverket samt om de tillåter bolaget att förlägga kabel på privat tomtmark.

Frågor kring installation av fibernätverket kan ställas till Openinfras arbetsledare för Skogåsområdet, Timothy Jonsson (timothy.jonsson@openinfra.com) eller till någon i styrelsen.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.