Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – september 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – februari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – november 2018
Nyheter – juli 2018
Nyheter – maj 2018
Nyheter – januari 2018
Nyheter – oktober 2017
Nyheter – september 2017
Nyheter – januari 2017
Nyheter – december 2016
Nyheter – augusti 2016

Informationsmöte garageprojektet 22 mars

Publicerad torsdag 10 mar 2022, 23:07

NYHETERAlla medlemmar välkomnas till informationsmöte om garageprojektet tisdag 22 mars kl 19:00 i samfällighetslokalen (Romansvägen 40). Detta är ett informationsmöte. Inga beslut i garagefrågan kommer tas på detta möte. Kaffe erbjuds till alla som kommer! En kortare presentation kommer hållas av garagegruppen och stort utrymme kommer sedan ges för medlemmarnas frågor och funderingar.

Nuläget

Styrelsen jobbar vidare i enlighet med uppdraget från årsstämma 2021. Garagegruppen utvärderar för närvarande inkomna offerter. Styrelsen undersöker hur en nybyggnation av våra garage kan finansieras.

Nästa steg

Efter informationsmötet kommer presentation från mötet och mötesanteckningar med uppkomna frågor och dess svar göras tillgängligt för våra medlemmar. Styrelsen och garagegruppen kommer arbeta vidare med att bereda garagefrågan.

Beslut i garagefrågan måste tas av en stämma (extrastämma eller årsstämma). Styrelsen och garagegruppen arbetar för att beslut i frågan ska kunna tas under våren 2022.

Medlemmar som har frågor och funderingar uppmanas att fortsatt kontakta styrelsen eller garagegruppen. Ställ frågor via kontaktformulär på romansen.se, skickat ett mail till garage@romansen.se eller tala direkt med någon av styrelsens/garagruppens medlemmar. Svar på frågor läggs kontinuerligt upp på romansen.se för att tillgängliggöras för alla medlemmar.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.