Brandskydd, vind och tak

Publicerad torsdag 25 jun, 18:42

Det har, från medlemmar, påpekats att brandskyddet i våra fastigheter är undermåligt. Skyddet med avseende på spridning av brand via tak/vind är enligt dagens normer undermåligt.

Medlemmarnas fastigheter ligger utanför samfällighetens ansvar och samfälligheten kan inte göra något i denna fråga utöver att sprida informationen. Taken är respektive fastighetsägares eget ansvar, endast takavvattningen (hängrännor, stuprör etc) ingår i samfälligheten.

Varje fastighetsägare uppmanas därför att diskutera eventuella åtgärder tillsammans med sina grannar.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.