Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – september 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – februari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – november 2018
Nyheter – juli 2018
Nyheter – maj 2018
Nyheter – januari 2018
Nyheter – oktober 2017
Nyheter – september 2017
Nyheter – januari 2017
Nyheter – december 2016
Nyheter – augusti 2016

2022-12-19 Blandad information från styrelsen och info från garageprojektet

Publicerad måndag 19 dec 2022, 19:37

Parkering

Styrelsen ber alla att följa reglerna för parkering i området. Parkeringstillstånden gäller för 24 timmar – inte längre. Aimo Park kommer intensifiera bevakningen av området. Om bilar parkeras olovligen på kommunens gångvägar ska man kontakta kommunen via deras felanmälan.

Samfälld mark

Då frågor kommit in till styrelsen angående användandet av samfälld mark
vill vi göra ett förtydligande så att alla vet vad som gäller. Vill man
bygga något annat än staket mellan tomtgräns och gångväg på samfälld
mark behöver man först ansöka och få det godkänt av styrelsen,
bygglovspliktiga byggnader får dock aldrig uppföras av enskilda
medlemmar på samfälld mark. Mer info på hemsidan:
https://www.romansen.se/samfallighetens-omrade-och-faciliteter/riktlinjer-for-samfalld-mark/

Alla medlemmar har rätt att vid behov passera över samfälld mark. Detta
gäller även om någon uppfört en altan eller stenläggning på den
samfällda marken i anslutning till sin fastighet. Medlemmar har också
rätt att beträda andras tomter för att vid behov komma ned i krypgrunden
där nedgången ligger på gaveln utanför husen, om nedgången ligger på
annan medlems tomt.

Sopor

På förekommen anledning, sopor får under inga som helst omständigheter lämnas utanför sopkärlen! Är det fullt, uppsök ett annat kärl.

Facebookgrupp

Det finns en aktiv grupp på Facebook som heter ”Vi grannar på Romansen” där många av våra grannar är med i, gå gärna med i den. Observera att det inte är styrelsen som sköter denna grupp.

Välkomstbrev

Styrelsen har skapat ett dokument som översiktligt informerar om det mesta i vår samfällighet och som ska hjälpa de som är nya i samfälligheten eller som vill sälja sin fastighet. Dokumentet finns på hemsidan samt här.

Garageprojektet

Under sidan https://www.romansen.se/garageprojektet/ så finns uppdaterad information om bygglov, etapper och tidplaner


Styrelsen vill också passa på att önska en god jul!

Mvh Styrelsen: Robert, Kari, Marie, Amelia, Mikael, Joel och Johan

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.