Nyheter

Nyheter

Kalla element?

Hej. Hösten har kommit och med den lite svalare och fuktigare väderlek. I och med det kommer det frågor till styrelsen om när vi startar värmesystemet eftersom det är så kallt i husen

Lokalen R40 öppen för uthyrning

Samfällighetslokalen R40 är nu åter öppen för bokning efter sommarens renovering och städning. Bokning sker som vanligt via formulär på romansen. se eller via appen BokaMera (mer info på romansen
Samfälld mark

Arbetsdag, hösten 2020

Höstens arbetsdag kommer att genomföras 24 oktober.

Trafiksäkerhet i våra områden

Det inkommer till styrelsen med jämna mellanrum klagomål på trafiksituationen i vår samfällighet. Några åtgärder för att hålla ned hastigheten i våra områden beslutades på årssämman och dessa kommer genomföras under sommaren. Men, trafiksituationen är vår gemensamma angelägenhet - vi är alla ansvariga för att ta eget ansvar, anpassa oss och se till att det fungerar

Åtgärd mot kattbajs i sandlådor

Efter tvätt och rensning av sanden i våra sandlådor provar vi nu att använda ett medel som enligt tillverkaren skall minska problemet med att katter bajsar i våra sandlådor. Medlet heter "Kot-stop" och är enligt entreprenören helt ofarligt för människor, djur och växter. Medlet sprutas med handspruta i och kring våra sandlådor
Fastigheter

Brandskydd, vind och tak

Det har, från medlemmar, påpekats att brandskyddet i våra fastigheter är undermåligt. Skyddet med avseende på spridning av brand via tak/vind är enligt dagens normer undermåligt. Medlemmarnas fastigheter ligger utanför samfällighetens ansvar och samfälligheten kan inte göra något i denna fråga utöver att sprida informationen
Nyheter

Protokoll från årsstämma 2020

Protokoll från årsstämman tillgängligt.
Samfälld mark

Rengöring av sandlådor

Rengöring av sandlådor start tisdag 2 juni.

Avfall på samfälld mark

Det är inte tillåtet att slänga avfall på samfälld mark! Trädgårdsavfall och annat skräp slängs lämpligen på SRV återvinningsstation (avgiftsfritt för privatpersoner). På senare tid har det dykt upp högar med trädgärdsavfall bakom och bredvid sopskåpen på nedra delen av Romansvägen. Ni som slängt skräp här skall forsla bort det
Nyheter

Årsstämman, torsdag 28 maj

Årsstämman hålls torsdag 28 maj.

Studsmattor, pool och liknande är ej tillåtet på samfälld mark

Studsmattor, pool eller liknande får ej ställas på samfälld mark.

Uthyrning av samfällighetslokalen

Med anledning av rådande läge är möjligheterna att hyra samfällighetens lokal för närvarande lite begränsade. För att undvika potentiell smittspridning tillåts inte bokningar ligga för nära varandra i tid, se information på bokningssidan.

Vårens arbetsdag blir en arbetshelg!

För att minska risken för smittspridning kommer vårens arbetsdag ske utan samlingar och utan förtäring.

ComHem stänger ner analoga utsändningar

Comhem stänger ned utsändningen av analoga radio- och TV-kanaler i samfällighetens kabeltv-nät.

Installation av fibernätverk

Företaget som ämnar installera fibernätverk i vår samfällighet meddelar att de planerar att påbörja sitt arbete i vår samfällighet inom kort. Företaget har nyligen bytt namn från Stadsnätsbolaget till Openinfra. Styrelsen får en del frågor kring detta och vill därför återigen påminna om att byggnation av fibernätverk inte är ett initiativ taget av samfälligheten eller styrelsen

Årsstämma

Årsstämma 28 maj 2020.

Arbetsdag lördag 18 april

Vårens arbetsdag är planerad till lördag 18 april.

Motionsdags

Nu är det dags att lämna in era motioner inför årsstämman.

Digitaliserade ritningar

Samfällighetens ritningar digitaliserade - finns för nedladdning på medlemssidorna.

Parkeringstillstånd

Tänk på att det är dags att köpa nya parkeringstillstånd då nuvarande går ut den sista maj. Mer information gällande betalning hittar ni här.

Protokoll från årsstämman

För att kunna se protokollet så krävs att ni loggar in med er användare som boende. Protokollet från årsstämman 2019 hittar ni via denna länk. Har ni ingen inloggning så följer ni bara anvisningarna här.

Inloggning för boende

Vi har nu gjort en uppdatering av hemsidan och det kan vara så att ert lösenord inte fungerar. Om så är fallet så klickar ni på "Kan du inte logga in?" på inloggningssidan och följer instruktionerna så skickas ett nytt lösenord till er e-postadress.

Sandsopning

En första sandsopning kommer ske under april månad. Efter vårens arbetsdag utförs en ytterligare sopning.

Felanmälan/Fråga

För att göra en felanmälan alternativt ställa en fråga till styrelsen så gör ni det enklast genom att fylla i formuläret på denna länk. Kommer ni inte till formuläret betyder det att ni inte är inloggad och måste därför logga in först.

Laddning av elbil/Laddhybrid

Styrelsen vill uppmana de boende att inte ladda sin elbil/laddhybrid via eluttag från bostaden då det medför en brandrisk. Har ni behov av att ladda elbil/laddhybrid så hör av er till styrelsen på garage@romansen. se så vi kan få till en hållbar lösning

Skärpning av villkor för hyra av lokalen

Vi har skärpt villkoren för att hyra lokalen då städningen visat sig varit undermålig vid flertalet tillfällen. Det är därför viktigt att ni läser villkoren ordentligt innan hyra av lokalen.

GDPR

Samfälligheten lagrar följande personuppgifter om medlemmarna: Namn och adress samt fastighetsbeteckning. Detta för att kunna skicka ut kallelser till årsmöte, faktura för avgiften till föreningen samt ev annan nödvändig information till fastighetsägaren. Som medlem i samfälligheten har du rätt att: få tillgång till dina personuppgifter få felaktiga personuppgifter rättade få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga (gäller inte debiteringslängd och medlemsregister så länge du äger fastighet i samfälligheten) få veta hur länge föreningen kommer att lagra personuppgifterna lämna in klagomål till Datainspektionen

Nytt bokningssystem

Vi har installerat ett nytt bokningssystem i samfällighetslokalen. Det nya systemet hanterar bokningarna automatiskt. När en bokning görs så finns möjligheten att betala bokningen direkt alternativt kan betalning ske via den länk som finns i bokningsbekräftelsen som skickas via mail

Gällande fiberinstallation

Just nu genomför Stadsnätsbolaget en kampanj i vårt område och för att förtydliga så sker den på initiativ av Stadsnätsbolaget. Eventuella frågor gällande detta skickas till deras projektledare Jonathan på mailadress: jonathan. karn@stadsnatsbolaget

Intresseanmälan laddstation

Vi har nu installerat nio laddplatser och vill nu att ni som är intresserade av att hyra en av dessa fyller i formuläret som ni hittar via länken nedan så återkommer vi så fort som möjligt. Länk till formulär

Parkeringsförbud Romansvägen

Styrelsen vill informera att Huddinge kommun har valt att införa parkeringsförbud i backen på Romansvägen där det tidigare var tillåtet att parkera sommartid.

Krypgrunder

Vid en besiktning av Anticimex har det framkommit att krypgrunderna i vissa fall används som förvaring, vilket är högst olämpligt. Styrelsen avråder bestämt från att använda krypgrunderna som förvaring. Dock så tillhör krypgrunderna fastighetsägaren, och varje länga bör organisera sig kring att tillsammans göra rent i dessa

Värmare i garage

Styrelsen vill informera att det är direkt olämpligt att använda bränsledriva värmare när bilen står parkerad i garaget. Garagen är små stängda utrymmen och det kan bli direkt farligt att fylla dessa med avgaser och eventuellt föreligger även en viss brandfara.

Klargörande om studsmattor

Styrelsen har fått ett par frågor om studsmattor i samfälligheten. Följande gäller:
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.