Nyheter – december 2019
Nyheter – september 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – november 2018
Nyheter – juli 2018
Nyheter – januari 2018
Nyheter – oktober 2017
Nyheter – januari 2017

Nyheter

Nyheter

Motionsdags

Nu är det dags att lämna in era motioner inför årsstämman.

Digitaliserade ritningar

Samfällighetens ritningar digitaliserade - finns för nedladdning på medlemssidorna.

Arbetsdag 19 oktober

Vårens arbetsdag är planerad till 19 oktober.

Parkeringstillstånd

Tänk på att det är dags att köpa nya parkeringstillstånd då nuvarande går ut den sista maj. Mer information gällande betalning hittar ni här.

Protokoll från årsstämman

För att kunna se protokollet så krävs att ni loggar in med er användare som boende. Protokollet från årsstämman 2019 hittar ni via denna länk. Har ni ingen inloggning så följer ni bara anvisningarna här.

Inloggning för boende

Vi har nu gjort en uppdatering av hemsidan och det kan vara så att ert lösenord inte fungerar. Om så är fallet så klickar ni på "Kan du inte logga in?" på inloggningssidan och följer instruktionerna så skickas ett nytt lösenord till er e-postadress.

Sandsopning

En första sandsopning kommer ske under april månad. Efter vårens arbetsdag utförs en ytterligare sopning.

Felanmälan/Fråga

För att göra en felanmälan alternativt ställa en fråga till styrelsen så gör ni det enklast genom att fylla i formuläret på denna länk. Kommer ni inte till formuläret betyder det att ni inte är inloggad och måste därför logga in först.

Laddning av elbil/Laddhybrid

Styrelsen vill uppmana de boende att inte ladda sin elbil/laddhybrid via eluttag från bostaden då det medför en brandrisk. Har ni behov av att ladda elbil/laddhybrid så hör av er till styrelsen på garage@romansen. se så vi kan få till en hållbar lösning

Skärpning av villkor för hyra av lokalen

Vi har skärpt villkoren för att hyra lokalen då städningen visat sig varit undermålig vid flertalet tillfällen. Det är därför viktigt att ni läser villkoren ordentligt innan hyra av lokalen.

GDPR

Samfälligheten lagrar följande personuppgifter om medlemmarna: Namn och adress samt fastighetsbeteckning. Detta för att kunna skicka ut kallelser till årsmöte, faktura för avgiften till föreningen samt ev annan nödvändig information till fastighetsägaren. Som medlem i samfälligheten har du rätt att: få tillgång till dina personuppgifter få felaktiga personuppgifter rättade få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga (gäller inte debiteringslängd och medlemsregister så länge du äger fastighet i samfälligheten) få veta hur länge föreningen kommer att lagra personuppgifterna lämna in klagomål till Datainspektionen

Gällande fiberinstallation

Just nu genomför Stadsnätsbolaget en kampanj i vårt område och för att förtydliga så sker den på initiativ av Stadsnätsbolaget. Eventuella frågor gällande detta skickas till deras projektledare Jonathan på mailadress: jonathan. karn@stadsnatsbolaget

Intresseanmälan laddstation

Vi har nu installerat nio laddplatser och vill nu att ni som är intresserade av att hyra en av dessa fyller i formuläret som ni hittar via länken nedan så återkommer vi så fort som möjligt. Länk till formulär

Krypgrunder

Vid en besiktning av Anticimex har det framkommit att krypgrunderna i vissa fall används som förvaring, vilket är högst olämpligt. Styrelsen avråder bestämt från att använda krypgrunderna som förvaring. Dock så tillhör krypgrunderna fastighetsägaren, och varje länga bör organisera sig kring att tillsammans göra rent i dessa
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.