Nyheter – augusti 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – september 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – februari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – november 2018
Nyheter – juli 2018
Nyheter – maj 2018
Nyheter – januari 2018
Nyheter – oktober 2017
Nyheter – september 2017
Nyheter – januari 2017
Nyheter – december 2016
Nyheter – augusti 2016

Nyheter

Medlemsinformation

Arvoden och ersättningar

Vid årsstämman 2021 framkom önskemål om att styrelsens arvoden och övriga ersättningar skall göras tillgängliga för samfällighetens medlemmar. En översikt över arvoden och ersättningar finns nu tillgänglig under meny [Dokument], mapp Ekonomi. Endast inloggade medlemmar kan läsa dokumentet
Samfälld mark

Samfällighetens arbetsdag lördag 30 oktober

Välkomna till samfällighetens arbetsdag lördag 30 oktober kl 10:00!

Bokning av lokalen är öppen som vanligt

Lokalen är nu öppen för uthyrning som vanligt. De tidigare restriktionerna för bokning är nu borttagna. Boka via formulär här på hemsidan eller använd appen BokaMera.

Parkeringsförbud inom samfälligheten

På förekommen anledning vill Styrelsen påminna om att det råder generellt parkeringsförbud inom hela samfälligheten. Parkering är endast tillåten på anvisade platser och i garagen. Kortare stopp för i- och ur-lastning är tillåten, men denna möjlighet skall utnyttjas sparsamt

Höstens arbetsdag lördag 30 oktober

Höstens arbetsdag kommer genomföras lördag 30 oktober. Varmt välkomna!
Vatten & värme

Uppstart av värmesystemet

Information angående värmesystemet: Värmesystem startas för närvarande upp efter sommarens avstängning. Systemet förväntas vara i full drift söndag 29 augusti. På grund av att några mindre åtgärder utförts under sommaren kan det finnas mer luft än vanligt i systemet

Fel i fakturering av månadsavgift, augusti månads avgift

Det har blivit fel i faktureringen av augusti månads avgift. Många har även fått dubbla fakturor per mail. Felsökning pågår för att rätta till problemet. Inga månadsavgifter har dragits per autogiro än.

Problem sophantering, område 7och 8

Information till boende i område 7,8: Angående råttor i SRVs sopkärl
Nyheter

Protokoll årsstämma 2021

Protokoll från årstämman 2021 samt protokoll från konstituerande styrelsemöte finns nu justerat och tillgängligt här på hemsidan, se meny [Dokument] och navigera vidare till årsstämmor och stämma 2021. Mvh / Styrelsen
Garage och parkering

P-tillstånd

Parkeringstillstånd finns nu att köpa för nästkommande period: 2021-06-01 – 2022-05-31

Intrångsförsök hos medlem i föreningen

En medlem har meddelat att denne i samband med renovering haft besök av en man som uppgett sig vara "besiktningsman" och velat tränga sig in i fastigheten. Alla våra medlemmar uppmanas till att vara vaksamma. Organisation via SSF/Grannsamverkan uppmuntras
Medlemsinformation

Kallelse till årsstämma 2021, 25 maj

Medlemmar i ROMANSENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING kallas härmed till föreningens årsstämma! Tid: tisdagen den 25 maj 2021 kl. 19:00. Plats: Parken vid Harmonivägens vändplan.
Samfälld mark

Trädfällning

Ett flertal träd på samfälld mark kommer den närmsta tiden fällas. Dessa träd har av arborist bedömts som prioriterade att tas bort. Antingen på grund av att de riskerar att falla och ställa till skada eller att träden är skadade, sjuka eller angripna av ohyra
Medlemsinformation

Regler och riktlinjer för användning av samfällighetens garage

Angående förvaring i garagen Flera av våra garageplatser är för närvarande belamrade med alltför mycket material och saker som inte hör hemma i våra garage. Samfällighetens garageplatser får användas för uppställning av fordon och förvaring av en mindre mängd relaterad utrustning. Det är inte tillåtet att använda garagen till någon annan verksamhet eller som förråd

Information till medlemmar, april 2021

Styrelsen informerar, april 2021 Natten mellan 16 och 17 april hade vi 3 st inbrottsförsök i våra garage och ett bil-inbrott på Romansvägen. Alla medlemmar uppmanas att vara extra vaksamma samt kontrollera sina garage med avseende på tecken på inbrottsförsök. Engagemang i SSF Grannsamverkan uppmuntras! Se information på vår hemsida www

Information inför årsstämman 2021

Årsstämman 2021 planeras att, om möjligt, genomföras som ett fysiskt möte. Antingen utomhus eller i en större lokal. Plats och form för stämman meddelas i ordinarie kallelse
Samfälld mark

Arbetshelg 24-25 april

På grund av det fortsatt kritiska smittoläget kommer vårens arbetsdag att genomföras som en arbetshelg
Vatten & värme

Planerat driftstopp tappvatten 30 mars 09:00 - 15:30

Planerat driftstopp för kall- och varmvatten morgon/förmiddag tisdag 30 mars klockan 09:00 - 15:00
Nyheter

Engagemang i garage-utskottet!

Våra garage behöver upprustning! Våra garage är i behov av omfattande renovering eller eventuellt rivning och nybyggnation. För närvarande utreds frågan av styrelsen. Är du en person som har erfarenhet av att arbeta med projektledning och att skapa förfrågningsunderlag? eller har du kanske erfarenhet från bygg, el eller annan entreprenadbransch och känner att du vill hjälpa till i detta projekt så tveka inte att höra av dig oss! Ditt engagemang i samfällighetens arbete är mycket värdefullt!
Medlemsinformation

Grannsamverkan, månadsbrev januari

Grannsamverkan månadsbrev för januari 2021 finns nu tillgängligt här på hemsidan, se Dokument --> Grannsamverkan --> Månadsbrev.

Vårens arbetsdag 24 april

Vårens arbetsdag är bestämd till 24 april.

Årsstämma 25 maj 2021

Romansens årsstämma 2021 är planerad till tisdag 25 maj. Låt oss hoppas att smittspridningen av Covid-19 då är under kontroll och att vi kan hålla en normal årsstämma. / Styrelsen

Dags att lämna in motioner

Motioner till årsstämman skall enligt samfällighetens stadgar vara inlämnade senast 31 januari. Motionen skall vara undertecknad och lämnas till föreningens sekreterare, Romansvägen 11 (Anders Gyll). Skicka också gärna en kopia via e-post till kontakt@romansen

God Jul och Gott Nytt År

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Vatten & värme

Utbytet av VVC-pump klart :-)

Idag den 22/12 har vi ersatt VVC-pumpen med en ny. Vid bytet hade vi ett avbrott i varmvattenleveransen under cirka 45 minuter. Jag tackar för tålamodet med avbrottet och jag ser fram emot lite återkoppling om det fortfarande finns störningar i varmvattenleveransen

Problem varmvattencirkulation, område 10 övre gården

Vi har för närvarande problem med varmvattencirkulationen i område 10, övre gården - felsökning pågår. För boende i område 10, R39-R55 kan det ta lång tid innan varmvatten kommer fram, speciellt på morgonen.
Nyheter

Kalla element?

Hej. Hösten har kommit och med den lite svalare och fuktigare väderlek. I och med det kommer det frågor till styrelsen om när vi startar värmesystemet eftersom det är så kallt i husen

Lokalen R40 öppen för uthyrning

Samfällighetslokalen R40 är nu åter öppen för bokning efter sommarens renovering och städning. Bokning sker som vanligt via formulär på romansen. se eller via appen BokaMera (mer info på romansen
Samfälld mark

Arbetsdag, hösten 2020

Höstens arbetsdag kommer att genomföras 24 oktober.

Trafiksäkerhet i våra områden

Det inkommer till styrelsen med jämna mellanrum klagomål på trafiksituationen i vår samfällighet. Några åtgärder för att hålla ned hastigheten i våra områden beslutades på årssämman och dessa kommer genomföras under sommaren. Men, trafiksituationen är vår gemensamma angelägenhet - vi är alla ansvariga för att ta eget ansvar, anpassa oss och se till att det fungerar

Åtgärd mot kattbajs i sandlådor

Efter tvätt och rensning av sanden i våra sandlådor provar vi nu att använda ett medel som enligt tillverkaren skall minska problemet med att katter bajsar i våra sandlådor. Medlet heter "Kot-stop" och är enligt entreprenören helt ofarligt för människor, djur och växter. Medlet sprutas med handspruta i och kring våra sandlådor
Fastigheter

Brandskydd, vind och tak

Det har, från medlemmar, påpekats att brandskyddet i våra fastigheter är undermåligt. Skyddet med avseende på spridning av brand via tak/vind är enligt dagens normer undermåligt. Medlemmarnas fastigheter ligger utanför samfällighetens ansvar och samfälligheten kan inte göra något i denna fråga utöver att sprida informationen
Nyheter

Protokoll från årsstämma 2020

Protokoll från årsstämman tillgängligt.
Samfälld mark

Rengöring av sandlådor

Rengöring av sandlådor start tisdag 2 juni.

Avfall på samfälld mark

Det är inte tillåtet att slänga avfall på samfälld mark! Trädgårdsavfall och annat skräp slängs lämpligen på SRV återvinningsstation (avgiftsfritt för privatpersoner). På senare tid har det dykt upp högar med trädgärdsavfall bakom och bredvid sopskåpen på nedra delen av Romansvägen. Ni som slängt skräp här skall forsla bort det
Nyheter

Årsstämman, torsdag 28 maj

Årsstämman hålls torsdag 28 maj.

Studsmattor, pool och liknande är ej tillåtet på samfälld mark

Studsmattor, pool eller liknande får ej ställas på samfälld mark.

Uthyrning av samfällighetslokalen

Med anledning av rådande läge är möjligheterna att hyra samfällighetens lokal för närvarande lite begränsade. För att undvika potentiell smittspridning tillåts inte bokningar ligga för nära varandra i tid, se information på bokningssidan.

Vårens arbetsdag blir en arbetshelg!

För att minska risken för smittspridning kommer vårens arbetsdag ske utan samlingar och utan förtäring.

ComHem stänger ner analoga utsändningar

Comhem stänger ned utsändningen av analoga radio- och TV-kanaler i samfällighetens kabeltv-nät.

Installation av fibernätverk

Företaget som ämnar installera fibernätverk i vår samfällighet meddelar att de planerar att påbörja sitt arbete i vår samfällighet inom kort. Företaget har nyligen bytt namn från Stadsnätsbolaget till Openinfra. Styrelsen får en del frågor kring detta och vill därför återigen påminna om att byggnation av fibernätverk inte är ett initiativ taget av samfälligheten eller styrelsen

Årsstämma

Årsstämma 28 maj 2020.

Arbetsdag lördag 18 april

Vårens arbetsdag är planerad till lördag 18 april.

Motionsdags

Nu är det dags att lämna in era motioner inför årsstämman.

Digitaliserade ritningar

Samfällighetens ritningar digitaliserade - finns för nedladdning på medlemssidorna.

Parkeringstillstånd

Tänk på att det är dags att köpa nya parkeringstillstånd då nuvarande går ut den sista maj. Mer information gällande betalning hittar ni här.

Protokoll från årsstämman

För att kunna se protokollet så krävs att ni loggar in med er användare som boende. Protokollet från årsstämman 2019 hittar ni via denna länk. Har ni ingen inloggning så följer ni bara anvisningarna här.

Inloggning för boende

Vi har nu gjort en uppdatering av hemsidan och det kan vara så att ert lösenord inte fungerar. Om så är fallet så klickar ni på "Kan du inte logga in?" på inloggningssidan och följer instruktionerna så skickas ett nytt lösenord till er e-postadress.

Sandsopning

En första sandsopning kommer ske under april månad. Efter vårens arbetsdag utförs en ytterligare sopning.

Felanmälan/Fråga

För att göra en felanmälan alternativt ställa en fråga till styrelsen så gör ni det enklast genom att fylla i formuläret på denna länk. Kommer ni inte till formuläret betyder det att ni inte är inloggad och måste därför logga in först.

Laddning av elbil/Laddhybrid

Styrelsen vill uppmana de boende att inte ladda sin elbil/laddhybrid via eluttag från bostaden då det medför en brandrisk. Har ni behov av att ladda elbil/laddhybrid så hör av er till styrelsen på garage@romansen. se så vi kan få till en hållbar lösning

Skärpning av villkor för hyra av lokalen

Vi har skärpt villkoren för att hyra lokalen då städningen visat sig varit undermålig vid flertalet tillfällen. Det är därför viktigt att ni läser villkoren ordentligt innan hyra av lokalen.

GDPR

Samfälligheten lagrar följande personuppgifter om medlemmarna: Namn och adress samt fastighetsbeteckning. Detta för att kunna skicka ut kallelser till årsmöte, faktura för avgiften till föreningen samt ev annan nödvändig information till fastighetsägaren. Som medlem i samfälligheten har du rätt att: få tillgång till dina personuppgifter få felaktiga personuppgifter rättade få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga (gäller inte debiteringslängd och medlemsregister så länge du äger fastighet i samfälligheten) få veta hur länge föreningen kommer att lagra personuppgifterna lämna in klagomål till Datainspektionen

Nytt bokningssystem

Vi har installerat ett nytt bokningssystem i samfällighetslokalen. Det nya systemet hanterar bokningarna automatiskt. När en bokning görs så finns möjligheten att betala bokningen direkt alternativt kan betalning ske via den länk som finns i bokningsbekräftelsen som skickas via mail

Gällande fiberinstallation

Just nu genomför Stadsnätsbolaget en kampanj i vårt område och för att förtydliga så sker den på initiativ av Stadsnätsbolaget. Eventuella frågor gällande detta skickas till deras projektledare Jonathan på mailadress: jonathan. karn@stadsnatsbolaget

Intresseanmälan laddstation

Vi har nu installerat nio laddplatser och vill nu att ni som är intresserade av att hyra en av dessa fyller i formuläret som ni hittar via länken nedan så återkommer vi så fort som möjligt. Länk till formulär

Inbrottsvåg

Just nu går det en inbrottsvåg genom Skogås så var gärna extra uppmärksamma på personer ni normalt inte känner igen.

Samfällighetslokalen stängd 3/7 - 13/8

Samfällighetslokalen är stängd under perioden 3/7 - 13/8 för årligt underhåll.

Summering städdag

Den 22 april var det dags för vårens städdag och uppslutningen denna gången var fantastisk. Otroligt många hjälpte till på städdagen och tillsammans har vi nu rustat området inför sommaren. Tack vare ert engagemang sparar föreningen pengar som vi istället kan lägga på upprustning och underhåll av vårt område samt att det ger en härlig atmosfär och bra grannsämja

Parkeringsförbud Romansvägen

Styrelsen vill informera att Huddinge kommun har valt att införa parkeringsförbud i backen på Romansvägen där det tidigare var tillåtet att parkera sommartid.

Krypgrunder

Vid en besiktning av Anticimex har det framkommit att krypgrunderna i vissa fall används som förvaring, vilket är högst olämpligt. Styrelsen avråder bestämt från att använda krypgrunderna som förvaring. Dock så tillhör krypgrunderna fastighetsägaren, och varje länga bör organisera sig kring att tillsammans göra rent i dessa

Värmare i garage

Styrelsen vill informera att det är direkt olämpligt att använda bränsledriva värmare när bilen står parkerad i garaget. Garagen är små stängda utrymmen och det kan bli direkt farligt att fylla dessa med avgaser och eventuellt föreligger även en viss brandfara.

Klargörande om studsmattor

Styrelsen har fått ett par frågor om studsmattor i samfälligheten. Följande gäller:
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.