Nyheter – juni 2024
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – juni 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – september 2020
Nyheter – augusti 2020
Nyheter – februari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – november 2018
Nyheter – juli 2018
Nyheter – maj 2018
Nyheter – januari 2018
Nyheter – oktober 2017
Nyheter – september 2017
Nyheter – januari 2017
Nyheter – december 2016
Nyheter – augusti 2016

Nyheter

Nyheter

Grannsamverkan

Hej! Appen för Grannsamverkan har uppdaterats. Därför uppmanar styrelsen er som vill att radera den gamla appen, ladda ned den nya och gå med i Grannsamverkan för Romansen. Så hjälps vi åt i området! För den som vill veta mer om grannsamverkan se https://samverkanmotbrott

Släng soporna i sopkärlen

Under veckan har fåglar spridit ut sopor vid sopkärlen utanför R40. Vill uttrycka ett stort tack till Magnus på R91 som tog på sig att städa undan det. Tänk på att inte ställa sopor utanför sopkärlen utan se till att soporna är i sopkärlken och stäng dörrarna

Protokoll från årsstämman

Nu finns protokollet från årsstämman samt protokollet från det konstituerande mötet upplagt på hemsidan. Mvh /Styrelsen

Ledamot har avgått från styrelsen

Tyvärr har Per Gustafsson bett om att få avgå från Styrelsen med omdelbar verkan p. g. a

Tillfälliga parkeringsplatser upphör

I och med alla etapper i garageprojektet är avslutade och vi har flyttat in i dem så upphör alla tillfälliga parkeringar att gälla, inklusive de på Romansvägen och på Rondovägen fr. o. m

Störning på värme- och varmvattensystemet 1/2-24

Någon gång i morgon förmiddag den 1/2-24 ska elfirman för garagen göra en omkoppling av inkommande elmatning till garage etapp 3. Det tar cirka en timme och under den tiden kommer det inte finnas värme i radiatorerna och det blir störningar på varmvattensystemet, det blir en lägre temperatur fram till våra varmvattenkranar. mvh Styrelsen

Information om överdriven fågelmatning från Huddinge kommun

Information om överdriven fågelmatning

Parkeringsförbud Harmonivägen 24/1 11.00-15.00

På onsdag den 24/1 mellan klockan 11. 00-15. 00 behöver de fyra parkeringsplatserna mittemot sopkärlen på Harmonivägen vara tömda

INFLYTTNING AV ETAPP 3!!!

Äntligen, dagen som de sista har väntat på, inflyttningen i garagen etapp3. Notera den 11/2 2024 klockan 15.00-16.00 i era almanackor.

Avstängning varmvatten

På grund av en vattenläcka i en av fastigheterna kommer varmvattnet stängas av måndag den 15/1 2024 för att åtgärda läckan. Avstängningen sker någon gång under tiden 07. 30 till 10

Byte av elmätare vid Garage G51 29/1-24

Vattenfall har anlitat Eltel för att byta elmätaren som sitter vid i skåpet på gaveln till garage G51 (Romansvägen 8) den 29/1-2024 mellan kl 16-18 Bytet kommer ta ca 30 min och strömmen kommer brytas så allt i garage G51 blir drabbat inkl. laddbboxarna där. Även belysning av vissa gångvägar kommer drabbas
Samfälld mark

Trappa och avbärarräcke

På måndag den 16/10 påbörjar RA Mark två arbeten inom området. Dels med en avbärarlist vid parkeringen vid vändplanen på Harmonivägen och dels med att ersätta befintlig trappa mellan R18-H23 med en ny. De börjar med avbärarlisten på måndag vilket de beräknar vara klart på tisdagen därefter ger de sig på trappan
Garage och parkering

Parkeringsplatser stängs av!

Garage-flytt, nu är det dags för etapp 2 och 3

Garageprojektet - skifte etapp 2 och 3
Nyheter

Störningar för värme och varmvatten 9/10

Då är det dags igen! På måndag den 9/10 mellan kl 08.00 - 10.00 blir det störningar på värme- och varmvattensystemet inom hela samfälligheten. Den planerade störningen beror på elektriska omkopplingar i garageprojektet. mvh Styrelsen

Parkeringsplatser

Glädjande nyheter. Nu har vi fått slutbesked på bygglovet från kommunen för etapp 2. Det innebär två saker

Extra stämma 11/10-23 Fyllnadsval

Medlemmar i ROMANSENS SAMFA?LLIGHETSFO?RENING kallas ha?rmed till extra sta?mma med anledning av fyllnadsval till styrelsen. Onsdagen den 11 oktober 2023 kl. 18:30 Plats: Samfa?llighetslokalen Mo?teshandlingar mailas ut till samtliga fastigheter samt finns tillga?ngliga pa? www
Vatten & värme

Uppstart av värmen

Information angående värmesystemet: Under helgen startas värmesystemet upp efter sommarens avstängning. Systemet är automatiserat och cirkulationen är beroende på yttertemperaturen så även om det är igång så kan det vara kallt i elementen. För mer information om värmesystemet se hemsidan här: https://www
Garage och parkering

Äntligen får garagen i etapp 1 användas

Nu har vi äntligen fått slubesked och får direkt börja använda garagen i etapp 1. Lastbalanseringen mellan laddstolparna i de garage som har sådana är inte klar så tyvärr ber vi att inte ladda bilarna än. Förhoppningen är att det blir klart imorgon och mer besked kommer

Lovande nyheter om garagen i etapp 1

Under kvällen har vi fått beskedet från kommunen att de ser avvikelsen på bygget som liten och kommer ge samfälligheten ok på slutbesiktningen för etapp 1. Nu inväntar vi bara ett officiellt slutbesked från kommunen vilket borde komma väldigt snart och så fort det kommer så får vi börja använda garagen. Fortfarande gäller att onsdag(15/6) morgon börjar bygget på bägge garageområdena för etapp 2 och då måste de vara tömda på bilar

Information om nya garagen i etapp 1 och etapp 2 parkering

Tyvärr är läget oförändrat vad gäller det slutbesked för etapp 1 som krävs för att vi ska få börja nyttja de nya garagen. Samtal pågår och det har hos Huddinge kommun eskalerats högre upp på bygglovsenheten. Styrelsen har fått information om att besked kan väntas på måndag (12/6) och vi återkommer med mer information senast måndag (12/6) kväll

Garageinformation

Hej, tyvärr så har samfälligheten ännu inte fått ett godkännande från kommunen denna vecka så att vi kan börja använda garagen utan även nästa vecka får vi fortsätta som denna vecka. För att inte stoppa byggplanen så har denna vecka etapp 2 startats och garagen G50 och G52 har rivts medan de som har platser i garagen G43 och G44 har kunnat stå kvar i sina gamla garage. Nästa vecka kommer även dessa garage rivas och istället får dom som har bilar där stå på rivningstomten vid gamla G50/G52 som öppnas på söndag fm

Utrymning av garage och parkeringsplatser

En liten påminnelse om att garagen och yttre parkeringarna på höger in på romansvägen ska vara utrymda senast på måndag 29/5 kl 0700. /Robban
Nyheter

Lagning av vattenläcka

AKUT VATTENAVSTÄNGNING 23/5 2023 På grund av en vattenläcka på ett markförlagt kallvattenrör mellan Harmonivägen 4 och 6 kommer RA Mark att schakta i gångbanan mellan H4 och H6 för att lokalisera och samtidigt laga läckan. P. g

Markarbeten pga vattenläcka och slukhål

Tyvärr har vi fått en vattenläcka mellan Harmonivägen 2-6 och ett slukhåk bredvid en A-brunn utanför Romansvägen 50. Entrepenör är anlitad och de kommer förhoppningsvis börja reparera vattenläckan redan denna vecka (v20) för att sen ta hand om slukhålet under v21. Under tiden som det åtgärdas kommer det bli problem med framkomlighet på de platserna

Nya parekeringstillstånd

Parkeringstillstånd finns nu att köpa för nästkommande period: 2023-06-01 – 2024-05-31 Tillstånden löper årsvis och löses enligt nedan: 12 månader (1 juni 2023 – 31 maj 2024): 1200 kr 11 månader (1 juli 2023 – 31 maj 2024): 1100 kr 10 månader (1 augusti 2023 – 31 maj 2024): 1000 kr … och så vidare. Betalning sker till samfällighetens bankgiro 5115-7402. Ange ”Boendeparkering” samt namn och adress

SANDSOPNING DEL 2

Sandsopning del 2 startar idag med sandblåsning och sandsopning och den kommer att pågå under hela kommande helgen.

Inflyttning Etapp 1 - Utrymning Etapp 2

Ny information gällande garageprojektet och inflyttning i etapp 1 och utrymning av etapp 2 finns på sidan Garageprojektet.

Takbyte undercentralen vecka 18

Under v18 ska taket på undercentralen bytas med planerad start under tisdagen och bör bli klart under veckan. Oklart idag var byggmateriel och rester från rivning läggs under byggtiden men kan komma att påverka framkomligheten runt undercentralen

Valberednings förslag till årsstämman

I tidigare kallelse till årsstämman saknades bilaga E, valberedningens förslag till årsstämman. Den finns nu upplagd på hemsidan

Sandsopning 19/4

På onsdag sopas våra vår samfällghet en förata gång. För att det ska bli så bra som möjligt så sopa gärna ut grus från kanter mm runt era hus men lägg det inte i stora högar, det försvårar att ta upp sanden. Se gärna till också att så lite som möjligt blockerar och att inte leksaker etc ligger i vägen så de försvinner

Kallelse: Årsstämma 18 april

Medlemmar i ROMANSENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING kallas härmed till föreningens årsstämma tisdagen den 18 april 2022 kl. 19:00 Plats: Mörtviksskolans matsal (Sonatvägen 2, Skogås)

Kallelse arbetsdag lördag 22 april!

Välkomna till samfällighetens arbetsdag 22 april kl 10:00!

Gratis ved på Romansvägen

För de som vill ha finns det ved att hämta efter trädfällningen inför arbetena med den nya parkeringsplatserna och garagen etapp 2 vid Romansvägen. Veden ligger kvar i två veckor innan den fraktas bort. /Robban

Trädfällning vid Garage 50 och 51 Romansvägen

Som en del av förberedande arbeten inför etapp 2 och den nya parkeringen kommer trädfällning att ske med start vecka 9. Det är träd markerade med röd/gult band inom områden med röd markering i bilden som berörs. Utöver av garagen berörda träd passar vi på att ta ned några aspar och vildkörsbärsträd

Andrahandsuthyrning av garage

Nu finns en fastställd rutin med regler och avtalsmall för andrahandsuthyrning av garage fastställd och upplagd på hemidan. Mer information finns här: https://www.romansen.se/samfallighetens-omrade-och-faciliteter/garagen/

Kallelse till informationsmöte garageprojektet mm

Datum: Söndag den 29/1 Tid: Klockan 15. 30 – 17. 00 Plats: Samfällighetslokalen Informationspunkter Garageprojektet, tidplan, parkeringar, etapper etc Valberedningen Policy för tilldelning av laddplatser Rutin för 2:a hands uthyrning garageplats Årsstämman Övriga frågor Mvh / Styrelsen och valberedningen

2022-12-19 Blandad information från styrelsen och info från garageprojektet

Parkering Styrelsen ber alla att följa reglerna för parkering i området. Parkeringstillstånden gäller för 24 timmar – inte längre. Aimo Park kommer intensifiera bevakningen av området

Årsstämma 18 april 2023

Hej, lite heads-up. Nu är datumet för årsstämman satt och blir av den 18/4-2023 /Styrelsen

Ny sida om snöröjning

Nu finns det en sida på Romansen "HÄR" om vad som gäller för snöröjning och sandning och information om vilka vägar som kommunen ansvar för.

Åtgärder skador efter blötsnö samt blåst

Efter blåsten och den stora mängden blötsnö som kom förra veckan så har nu en arborist varit här och undersökt vegetationen i samfälligheten. På måndag 28/11 så kommer han tillbaka och åtgärdar sådant som är bedömt skadat samt farligt.

Snöröjning uppdatering 23/11

Det finns fortfarande platser där snöröjningen inte är gjord eller kan förbättras. Imorgon ska entrepenören prioritera handskottning runt våra sopkärl. Kommunen har inte skottat brandgator i samfälligheten, detta är felanmält hos kommunen

Snöröjning, uppdatering

Efter samtal med entrepenören så är budskapet att det är väldigt ansträngt läge. De jobbar i stort sett dygnet runt med korta pauser. Målet är att de ska vara ikapp på torsdag och har hög prio på garage och gånvägar men låg prio på handskottning vid trappor och samfällda dörrar

Snöröjning "igen"

Hej, flera frågor inkommer om snörljningen som är undermålig. Den nya entrepenören har varit och plogat i vår samfällighet men gjort ett undermåligt jobb. Styrelsen är medveten om detta och vi försöker lösa det med dom

Snöplogning uppdatering

Nu har vi fått uppgift om att 2st maskiner nu har påbörjat plogning av vårat område. Det är enya personer isom plogar området så ser ni att de missat något så hör av er till styrelsen efter plogningen. Mvh /Styrelsen

Snöplogningen

Alla har nog märkt att snöplogningen i samfälligheten har varit obefintlig. Styrelsen har varit i kontakt med entrepenören som har meddelat att de har ett maskinhaveri. Vi återkommer så fort vi vet något mer

Kallelse höstens arbetsdag 22/10

Välkomna till samfällighetens arbetsdag 22 oktober kl 10:00! Vi samlas som vanligt områdesvis kl 10:00 och sätter i gång med höstens bestyr. Vid lunchtid blir det traditionsenlig korvgrillning och umgänge! Samfälligheten ordnar som vanligt med container för trädgårdsavfall och sköter inköp av korv mm samt det som önskas till respektive område (jord, plantor, gödning, lökar, etc). Områdesrepresentanter samlar in önskemål innan arbetsdagen och vidarebefordra till styrelsen som koordinerar inköpen

Protokoll från extrastämma 22-09-15 upplagd

Nu finns protokollet från extrastämman 22-09-15 upplagd under Dokument/stämmor/

Värmen påslagen

I förrgår slogs värmen på för elementen till fastigheterna. För mer information om uppvärmningen i husen se fliken "undercentralen" på hemsidan

Fyllnadsval 15/9

Medlemmar i ROMANSENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING kallas härmed till extra stämma med anledning av fyllnadsval till styrelsen. Torsdagen den 15 september 2022 kl. 19:00 Plats: Samfällighetslokalen R40 Möteshandlingar delas ut till samtliga fastigheter samt finns tillgängliga nedan Kallelse Dagordning Fullmakt för ombud VÄLKOMMEN! /Styrelsen

Planerat strömavbrott 13/6

Vattenfall har ett planerat strömavbrott som drabbar hela samfälligheten den 13/6 mellan kl 8:30-16:30. Förutom att strömmen kommer vara borta kommer detta påverka varmvattentillgången och det kan förekomma variationer på vattnnets temperatur Värmen in husen kommer inte påverkas då det nu är avstängt för sommaren
Garage och parkering

Nya parkeringstillstånd

Ny period för parkeringstillstånd startar 1 juni.
Nyheter

Kallelse: Årsstämma 31 maj

Medlemmar i ROMANSENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING kallas härmed till föreningens årsstämma tisdagen den 31 maj 2022 kl. 19:00 Plats: Mörtviksskolans matsal (Sonatvägen 2, Skogås)
Fastigheter

Beslut om byggnation av nya garage

På extra stämma 202205-03 togs beslut att samfällighetsföreningen ska bygga nya garage. Protokoll från extra stämman finns nu tillgängligt här på hemsidan för inloggade medlemmar. Byggstart beräknas till hösten 2022

Årsstämma 2022 planeras till 31 maj

Föreningens årsstämma planeras till 31 maj 2022
Samfälld mark

Asfalterade farthinder

Arbetet med att bygga asfalterade farthinder planeras att starta torsdag 5 maj

Samfällighetsföreningar blir momspliktiga

Samfällighetsföreningar i Sverige blir momspliktiga samt påminnelse om att laddning av elfordon via vanliga uttaget i garagen ej är tillåtet
Garage och parkering

Garageinbrott under påskhelgen

Det har skett flera inbrott i våra garage under påskhelgen

Kallelse till extra stämma 2022-05-03

Medlemmar i ROMANSENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING kallas härmed till extra stämma med anledning av beslut om nya garage. Tisdagen den 3 maj 2022 kl. 19:00 Plats: Mörtviksskolans matsal

Material från informationsmöte 2022-03-22 tillgängligt

Presentationsmaterial och mötesanteckningar från informationsmötet 2022-03-22 finns nu tillgängligt här på hemsidan. Se meny Garage (för inloggade medlemmar). Mvh / Styrelsen och Garagegruppen
Medlemsinformation

Extra stämma

Styrelsen har beslutat att en extra-stämma skall hållas för att ta beslut i garagefrågan: ska föreningen starta bygge av nya garage eller inte.

Kallelse arbetsdag lördag 23 april!

Välkomna till samfällighetens arbetsdag 23 april kl 10:00!

Informationsmöte garageprojektet 22 mars

Alla medlemmar välkomnas till informationsmöte om garageprojektet tisdag 22 mars kl 19:00 i samfällighetslokalen (Romansvägen 40). Detta är ett informationsmöte. Inga beslut i garagefrågan kommer tas på detta möte

Medlemmar till valberedningen sökes!

Är du intresserad av att bli en del av valberedningen? Eller vet du någon som vore lämpad för uppdraget? Då är du välkommen att höra av dig till styrelsen! (Om du föreslår någon måste denne vara tillfrågad och ha tackat ja till att bli nominerad)

Valberedningen söker kandidater

Valberedningen söker nya kandidater till styrelsen!

Driftstopp för vatten måndag 31 januari kl 13:30

Ett driftstopp för tappvatten planeras måndag 31 januari. Både kall- och varmvatten berörs.
Samfälld mark

Arbetsdag lördag 23 april

Vårens arbetsdag planeras till lördag 23 april. Välkomna!

Information från styrelsen, januari -22

Information från styrelsen: Vårens arbetsdag planeras till lördag 23 april. På grund av de mycket höga elpriserna har styrelsen beslutat att temporärt stänga av värmen i våra garage. Båda låsen på garagen måste låsas; både handtaget och hänglåset
Medlemsinformation

Motioner, årsstämma 2022

Motioner till årsstämman 2022 ska lämnas in till styrelsen senast 31 januari 2022.

God Jul & Gott Nytt År

Styrelsen hälsar alla medlemmar God Jul och Gott Nytt År!

Halvårsrapport från styrelsen

Ett halvår har nu gått sedan årsstämman i maj 2021 där sittande styrelse valdes. Nedan finns en sammanställning av det viktigaste arbetet som gjorts sedan dess. Styrelsen vill även passa på att önska alla medlemmar God Jul och Gott Nytt År! / Joakim, Lotta, Kari, Anders, Robert, Ove, Tomas

Arvoden och ersättningar

Vid årsstämman 2021 framkom önskemål om att styrelsens arvoden och övriga ersättningar skall göras tillgängliga för samfällighetens medlemmar. En översikt över arvoden och ersättningar finns nu tillgänglig under meny [Dokument], mapp Ekonomi. Endast inloggade medlemmar kan läsa dokumentet
Samfälld mark

Samfällighetens arbetsdag lördag 30 oktober

Välkomna till samfällighetens arbetsdag lördag 30 oktober kl 10:00!

Bokning av lokalen är öppen som vanligt

Lokalen är nu öppen för uthyrning som vanligt. De tidigare restriktionerna för bokning är nu borttagna. Boka via formulär här på hemsidan eller använd appen BokaMera.

Parkeringsförbud inom samfälligheten

På förekommen anledning vill Styrelsen påminna om att det råder generellt parkeringsförbud inom hela samfälligheten. Parkering är endast tillåten på anvisade platser och i garagen. Kortare stopp för i- och ur-lastning är tillåten, men denna möjlighet skall utnyttjas sparsamt

Höstens arbetsdag lördag 30 oktober

Höstens arbetsdag kommer genomföras lördag 30 oktober. Varmt välkomna!
Vatten & värme

Uppstart av värmesystemet

Information angående värmesystemet: Värmesystem startas för närvarande upp efter sommarens avstängning. Systemet förväntas vara i full drift söndag 29 augusti. På grund av att några mindre åtgärder utförts under sommaren kan det finnas mer luft än vanligt i systemet

Fel i fakturering av månadsavgift, augusti månads avgift

Det har blivit fel i faktureringen av augusti månads avgift. Många har även fått dubbla fakturor per mail. Felsökning pågår för att rätta till problemet. Inga månadsavgifter har dragits per autogiro än.

Problem sophantering, område 7och 8

Information till boende i område 7,8: Angående råttor i SRVs sopkärl
Nyheter

Protokoll årsstämma 2021

Protokoll från årstämman 2021 samt protokoll från konstituerande styrelsemöte finns nu justerat och tillgängligt här på hemsidan, se meny [Dokument] och navigera vidare till årsstämmor och stämma 2021. Mvh / Styrelsen
Garage och parkering

P-tillstånd

Parkeringstillstånd finns nu att köpa för nästkommande period: 2021-06-01 – 2022-05-31

Intrångsförsök hos medlem i föreningen

En medlem har meddelat att denne i samband med renovering haft besök av en man som uppgett sig vara "besiktningsman" och velat tränga sig in i fastigheten. Alla våra medlemmar uppmanas till att vara vaksamma. Organisation via SSF/Grannsamverkan uppmuntras
Medlemsinformation

Kallelse till årsstämma 2021, 25 maj

Medlemmar i ROMANSENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING kallas härmed till föreningens årsstämma! Tid: tisdagen den 25 maj 2021 kl. 19:00. Plats: Parken vid Harmonivägens vändplan.
Samfälld mark

Trädfällning

Ett flertal träd på samfälld mark kommer den närmsta tiden fällas. Dessa träd har av arborist bedömts som prioriterade att tas bort. Antingen på grund av att de riskerar att falla och ställa till skada eller att träden är skadade, sjuka eller angripna av ohyra
Medlemsinformation

Regler och riktlinjer för användning av samfällighetens garage

Angående förvaring i garagen Flera av våra garageplatser är för närvarande belamrade med alltför mycket material och saker som inte hör hemma i våra garage. Samfällighetens garageplatser får användas för uppställning av fordon och förvaring av en mindre mängd relaterad utrustning. Det är inte tillåtet att använda garagen till någon annan verksamhet eller som förråd

Information till medlemmar, april 2021

Styrelsen informerar, april 2021 Natten mellan 16 och 17 april hade vi 3 st inbrottsförsök i våra garage och ett bil-inbrott på Romansvägen. Alla medlemmar uppmanas att vara extra vaksamma samt kontrollera sina garage med avseende på tecken på inbrottsförsök. Engagemang i SSF Grannsamverkan uppmuntras! Se information på vår hemsida www

Information inför årsstämman 2021

Årsstämman 2021 planeras att, om möjligt, genomföras som ett fysiskt möte. Antingen utomhus eller i en större lokal. Plats och form för stämman meddelas i ordinarie kallelse
Samfälld mark

Arbetshelg 24-25 april

På grund av det fortsatt kritiska smittoläget kommer vårens arbetsdag att genomföras som en arbetshelg
Vatten & värme

Planerat driftstopp tappvatten 30 mars 09:00 - 15:30

Planerat driftstopp för kall- och varmvatten morgon/förmiddag tisdag 30 mars klockan 09:00 - 15:00
Nyheter

Engagemang i garage-utskottet!

Våra garage behöver upprustning! Våra garage är i behov av omfattande renovering eller eventuellt rivning och nybyggnation. För närvarande utreds frågan av styrelsen. Är du en person som har erfarenhet av att arbeta med projektledning och att skapa förfrågningsunderlag? eller har du kanske erfarenhet från bygg, el eller annan entreprenadbransch och känner att du vill hjälpa till i detta projekt så tveka inte att höra av dig oss! Ditt engagemang i samfällighetens arbete är mycket värdefullt!
Medlemsinformation

Grannsamverkan, månadsbrev januari

Grannsamverkan månadsbrev för januari 2021 finns nu tillgängligt här på hemsidan, se Dokument --> Grannsamverkan --> Månadsbrev.

Vårens arbetsdag 24 april

Vårens arbetsdag är bestämd till 24 april.

Årsstämma 25 maj 2021

Romansens årsstämma 2021 är planerad till tisdag 25 maj. Låt oss hoppas att smittspridningen av Covid-19 då är under kontroll och att vi kan hålla en normal årsstämma. / Styrelsen

Dags att lämna in motioner

Motioner till årsstämman skall enligt samfällighetens stadgar vara inlämnade senast 31 januari. Motionen skall vara undertecknad och lämnas till föreningens sekreterare, Romansvägen 11 (Anders Gyll). Skicka också gärna en kopia via e-post till kontakt@romansen

God Jul och Gott Nytt År

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Vatten & värme

Utbytet av VVC-pump klart :-)

Idag den 22/12 har vi ersatt VVC-pumpen med en ny. Vid bytet hade vi ett avbrott i varmvattenleveransen under cirka 45 minuter. Jag tackar för tålamodet med avbrottet och jag ser fram emot lite återkoppling om det fortfarande finns störningar i varmvattenleveransen

Problem varmvattencirkulation, område 10 övre gården

Vi har för närvarande problem med varmvattencirkulationen i område 10, övre gården - felsökning pågår. För boende i område 10, R39-R55 kan det ta lång tid innan varmvatten kommer fram, speciellt på morgonen.
Nyheter

Kalla element?

Hej. Hösten har kommit och med den lite svalare och fuktigare väderlek. I och med det kommer det frågor till styrelsen om när vi startar värmesystemet eftersom det är så kallt i husen

Lokalen R40 öppen för uthyrning

Samfällighetslokalen R40 är nu åter öppen för bokning efter sommarens renovering och städning. Bokning sker som vanligt via formulär på romansen. se eller via appen BokaMera (mer info på romansen
Samfälld mark

Arbetsdag, hösten 2020

Höstens arbetsdag kommer att genomföras 24 oktober.

Trafiksäkerhet i våra områden

Det inkommer till styrelsen med jämna mellanrum klagomål på trafiksituationen i vår samfällighet. Några åtgärder för att hålla ned hastigheten i våra områden beslutades på årssämman och dessa kommer genomföras under sommaren. Men, trafiksituationen är vår gemensamma angelägenhet - vi är alla ansvariga för att ta eget ansvar, anpassa oss och se till att det fungerar

Åtgärd mot kattbajs i sandlådor

Efter tvätt och rensning av sanden i våra sandlådor provar vi nu att använda ett medel som enligt tillverkaren skall minska problemet med att katter bajsar i våra sandlådor. Medlet heter "Kot-stop" och är enligt entreprenören helt ofarligt för människor, djur och växter. Medlet sprutas med handspruta i och kring våra sandlådor
Fastigheter

Brandskydd, vind och tak

Det har, från medlemmar, påpekats att brandskyddet i våra fastigheter är undermåligt. Skyddet med avseende på spridning av brand via tak/vind är enligt dagens normer undermåligt. Medlemmarnas fastigheter ligger utanför samfällighetens ansvar och samfälligheten kan inte göra något i denna fråga utöver att sprida informationen
Nyheter

Protokoll från årsstämma 2020

Protokoll från årsstämman tillgängligt.
Samfälld mark

Rengöring av sandlådor

Rengöring av sandlådor start tisdag 2 juni.

Avfall på samfälld mark

Det är inte tillåtet att slänga avfall på samfälld mark! Trädgårdsavfall och annat skräp slängs lämpligen på SRV återvinningsstation (avgiftsfritt för privatpersoner). På senare tid har det dykt upp högar med trädgärdsavfall bakom och bredvid sopskåpen på nedra delen av Romansvägen. Ni som slängt skräp här skall forsla bort det
Nyheter

Årsstämman, torsdag 28 maj

Årsstämman hålls torsdag 28 maj.

Studsmattor, pool och liknande är ej tillåtet på samfälld mark

Studsmattor, pool eller liknande får ej ställas på samfälld mark.

Uthyrning av samfällighetslokalen

Med anledning av rådande läge är möjligheterna att hyra samfällighetens lokal för närvarande lite begränsade. För att undvika potentiell smittspridning tillåts inte bokningar ligga för nära varandra i tid, se information på bokningssidan.

Vårens arbetsdag blir en arbetshelg!

För att minska risken för smittspridning kommer vårens arbetsdag ske utan samlingar och utan förtäring.

ComHem stänger ner analoga utsändningar

Comhem stänger ned utsändningen av analoga radio- och TV-kanaler i samfällighetens kabeltv-nät.

Installation av fibernätverk

Företaget som ämnar installera fibernätverk i vår samfällighet meddelar att de planerar att påbörja sitt arbete i vår samfällighet inom kort. Företaget har nyligen bytt namn från Stadsnätsbolaget till Openinfra. Styrelsen får en del frågor kring detta och vill därför återigen påminna om att byggnation av fibernätverk inte är ett initiativ taget av samfälligheten eller styrelsen

Årsstämma

Årsstämma 28 maj 2020.

Arbetsdag lördag 18 april

Vårens arbetsdag är planerad till lördag 18 april.

Motionsdags

Nu är det dags att lämna in era motioner inför årsstämman.

Digitaliserade ritningar

Samfällighetens ritningar digitaliserade - finns för nedladdning på medlemssidorna.

Parkeringstillstånd

Tänk på att det är dags att köpa nya parkeringstillstånd då nuvarande går ut den sista maj. Mer information gällande betalning hittar ni här.

Protokoll från årsstämman

För att kunna se protokollet så krävs att ni loggar in med er användare som boende. Protokollet från årsstämman 2019 hittar ni via denna länk. Har ni ingen inloggning så följer ni bara anvisningarna här.

Inloggning för boende

Vi har nu gjort en uppdatering av hemsidan och det kan vara så att ert lösenord inte fungerar. Om så är fallet så klickar ni på "Kan du inte logga in?" på inloggningssidan och följer instruktionerna så skickas ett nytt lösenord till er e-postadress.

Sandsopning

En första sandsopning kommer ske under april månad. Efter vårens arbetsdag utförs en ytterligare sopning.

Laddning av elbil/Laddhybrid

Styrelsen vill uppmana de boende att inte ladda sin elbil/laddhybrid via eluttag från bostaden då det medför en brandrisk. Har ni behov av att ladda elbil/laddhybrid så hör av er till styrelsen på garage@romansen. se så vi kan få till en hållbar lösning

Skärpning av villkor för hyra av lokalen

Vi har skärpt villkoren för att hyra lokalen då städningen visat sig varit undermålig vid flertalet tillfällen. Det är därför viktigt att ni läser villkoren ordentligt innan hyra av lokalen.

GDPR

Samfälligheten lagrar följande personuppgifter om medlemmarna: Namn och adress samt fastighetsbeteckning. Detta för att kunna skicka ut kallelser till årsmöte, faktura för avgiften till föreningen samt ev annan nödvändig information till fastighetsägaren. Som medlem i samfälligheten har du rätt att: få tillgång till dina personuppgifter få felaktiga personuppgifter rättade få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga (gäller inte debiteringslängd och medlemsregister så länge du äger fastighet i samfälligheten) få veta hur länge föreningen kommer att lagra personuppgifterna lämna in klagomål till Datainspektionen

Nytt bokningssystem

Vi har installerat ett nytt bokningssystem i samfällighetslokalen. Det nya systemet hanterar bokningarna automatiskt. När en bokning görs så finns möjligheten att betala bokningen direkt alternativt kan betalning ske via den länk som finns i bokningsbekräftelsen som skickas via mail

Gällande fiberinstallation

Just nu genomför Stadsnätsbolaget en kampanj i vårt område och för att förtydliga så sker den på initiativ av Stadsnätsbolaget. Eventuella frågor gällande detta skickas till deras projektledare Jonathan på mailadress: jonathan. karn@stadsnatsbolaget

Intresseanmälan laddstation

Vi har nu installerat nio laddplatser och vill nu att ni som är intresserade av att hyra en av dessa fyller i formuläret som ni hittar via länken nedan så återkommer vi så fort som möjligt. Länk till formulär

Inbrottsvåg

Just nu går det en inbrottsvåg genom Skogås så var gärna extra uppmärksamma på personer ni normalt inte känner igen.

Samfällighetslokalen stängd 3/7 - 13/8

Samfällighetslokalen är stängd under perioden 3/7 - 13/8 för årligt underhåll.

Summering städdag

Den 22 april var det dags för vårens städdag och uppslutningen denna gången var fantastisk. Otroligt många hjälpte till på städdagen och tillsammans har vi nu rustat området inför sommaren. Tack vare ert engagemang sparar föreningen pengar som vi istället kan lägga på upprustning och underhåll av vårt område samt att det ger en härlig atmosfär och bra grannsämja

Parkeringsförbud Romansvägen

Styrelsen vill informera att Huddinge kommun har valt att införa parkeringsförbud i backen på Romansvägen där det tidigare var tillåtet att parkera sommartid.

Krypgrunder

Vid en besiktning av Anticimex har det framkommit att krypgrunderna i vissa fall används som förvaring, vilket är högst olämpligt. Styrelsen avråder bestämt från att använda krypgrunderna som förvaring. Dock så tillhör krypgrunderna fastighetsägaren, och varje länga bör organisera sig kring att tillsammans göra rent i dessa

Värmare i garage

Styrelsen vill informera att det är direkt olämpligt att använda bränsledriva värmare när bilen står parkerad i garaget. Garagen är små stängda utrymmen och det kan bli direkt farligt att fylla dessa med avgaser och eventuellt föreligger även en viss brandfara.

Klargörande om studsmattor

Styrelsen har fått ett par frågor om studsmattor i samfälligheten. Följande gäller:
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.